İnsan Kaynakları Politikamız

Brandacı Ali,

 • Çalışanlarının işe alımı ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramayı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri konularda ayırımcılık yapmamayı,
 • Çalışanlarımızın firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 • Çalışanların kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermesi için fırsatlar sağlamayı,
 • Üst yönetim olarak şeffaf ve açık bir yönetim politikası uygulamayı,
 • İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi,
 • Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı,
 • İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiş ve uygulamaktadır.